Curriculum Vitae

Mijn naam is Koenraad Koster en ik ben Senior WordPress Engineer. Ik heb met succes de noodzakelijke opleidingen en cursussen gevolgd en ik ben cum laude geslaagd voor de examens om onder andere te worden erkend als:

 • Interplein Academy Certified WordPress Expert,
 • Interplein Academy Certified WordPress en SEO Expert,
 • W3schools.com Certified Web Developer,
 • Microsoft Certified Professional,
 • Interplein Academy Certified Adobe Design Expert.

In het verleden ben ik bij diverse organisaties werkzaam geweest als:

 • Systeembeheerder,
 • Netwerkbeheerder,
 • Applicatiebeheerder,
 • Helpdeskmedewerker,
 • Microsoft Certified Software Developer.
Koenraad Koster

Na jaren werkzaam te zijn geweest als Software Developer ben ik mij vervolgens gaan specialiseren op het gebied van Web Development. Eind 2012 ben ik begonnen met studeren op de ICT Academie waar ik 5 ½ jaar heb gestudeerd en cum laude de examens heb behaald om te worden erkend als:

 • W3schools.com Certified HTML Developer,
 • W3schools.com Certified CSS Developer,
 • W3schools.com Certified HTML5 Developer,
 • W3schools.com Certified JavaScript Developer,
 • W3schools.com Certified jQuery Developer.

Hiertoe heb ik onder andere boeken bestudeerd, documentatie en artikelen gelezen op het internet, en cursussen en opleidingen gevolgd op het gebied van: HTML, CSS, HTML5, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Linux, Apache, MySQL, PHP, Drupal, WordPress en SEO.

Vervolgens ben ik in 2021 begonnen met online studeren op Interplein Academy waar ik diverse cursussen heb gevolgd en officieel erkende certificaten heb behaald, waaronder:

 • Microsoft Windows 10,
 • Microsoft Excel,
 • Microsoft PowerPoint,
 • WordPress,
 • WordPress en SEO,
 • Camtasia and how to make videos & videomarketing,
 • Thumbnails ontwerpen,
 • Adobe Design Expert,
 • Instagram en Instagram Ads.

De inzichten en kennis die ik heb opgedaan in mijn jarenlange ervaring als: systeembeheerder, netwerkbeheerder, applicatiebeheerder, helpdesk-medewerker, Microsoft Certified Professional, W3schools.com Certified Web Developer, Certified WordPress & SEO Expert, en Certified Adobe Design Expert, heb ik gecombineerd tot een eigen visie bij het programmeren van webapplicaties, mobiele applicaties, het bouwen van WordPress-websites en het schrijven van online cursussen.

Om bij te blijven op mijn vakgebied volg ik jaarlijks opleidingen en cursussen. Hierdoor bent u er van verzekerd dat mijn deskundigheid actueel is.

Relevante werkervaring

Acquest Consultancy

Juni 1997 t/m december 1997 – Vast dienstverband – Systeembeheerder / Helpdesk medewerker / Software Developer

Organisatie- en adviesbureau. Acquest adviseert al meer dan 15 jaar organisaties, al dan niet met vooronderzoek. Er worden kortof langere consultancytrajecten aangeboden. De combinatie van HRM-advies en ICT-advies maakt het mogelijk om de organisatie in een breder kader te bekijken en gedegen advies te geven. De adviesmethodiek kan gebaseerd zijn op een van de kwaliteitssystemen of bekeken worden vanuit het perspectief van een Balanced Score Card (BSC), in het Nederlands vertaald een Evenwichtige Scorekaart.

Taken: Systeembeheer en applicatiebeheer van twee Windows NT4 servers en 21 Windows 95/98 werkstations. Helpdeskmedewerker voor Microsoft Office, Exact en diverse andere in-house applicaties. Problemen met software en hardware oplossen. Inkoop en verkoop van software en hardware. Computers samenstellen en in elkaar zetten.

Project: Tijdregistratie applicatie

Taken: Het programmeren van een tijdregistratie applicatie in Microsoft Access met koppeling naar Exact 6.0 boekhouden.

Project: Maatwerk applicatie voor relatiebeheer

Taken: Programmeren van een relatiebeheer applicatie en een export & conversie applicatie naar Exact Relatiebeheer.

Verantwoordelijkheden: Beheren van het netwerk en werkstations, oplossen van hardware en software problemen, en up-to-date houden van de Windows NT4 servers en Windows 95/98 werkstations.

Zorgquest

November 1997 t/m december 1998 – Vast dienstverband – Software Developer

Softwareleverancier in de zorgsector.

Project: Personeelsinformatie Module voor Round ICS (Round Integrated Care System)

Taken: Het programmeren van een Personeelsinformatie Module voor een Personeel Roostermodule en Salarisverwerking Module voor een geïntegreerd zorgsysteem.

Project: Stichting MUSIS

Taken: Het programmeren van een Rapportage Module met behulp van Crystal Reports voor een landelijk Musea Informatie Systeem (MUSIS).

Project: Helpdesk applicatie voor een overheidsinstantie (V.O.G. Utrecht)

Taken: Het programmeren van een helpdesk applicatie waarmee een database met organisaties en publicaties kan worden doorzocht om (telefonisch) binnenkomende vragen vast te leggen en mensen door te verwijzen.

Verantwoordelijkheden: Zelfstandig programmeren van applicaties in Microsoft Visual Basic 6 en Microsoft SQL Server.

Christjans & Partners

Januari 1999 t/m augustus 2001 – Zelfstandig ondernemer – Software Developer

Christjans & Partners is in de eerste plaats een wetenschappelijk onderbouwd softwareontwikkelingsteam dat gespecialiseerd is in analyse en interpretatie van complexe data en datastructuren. Anderzijds wordt de normale kantoorautomatisering voor klanten net zo goed door het team ontwikkeld. Het team bestaat uit universitair opgeleide specialisten op het gebied van data-analyse.

Project: PimSys (Personeel Informatie Systeem)

Taken: Programmeren van een Personeel Informatie Systeem. Met de applicatie kan gebruik worden gemaakt van de personeelsadministratie van meerdere bedrijven. De gegevensuitvoer naar standaardformulieren, ten behoeve van het melden van een veranderende personeelssituatie aan verzekeraars en de uitvoeringsinstantie is geautomatiseerd.

Project: CP-CRM (Customer Relationship Management System)

Taken: Programmeren van een Klant Relatiebeheer Systeem dat klantrelatiebeheer, contractbeheer en documentbeheer omvat. Een uitgebreide faciliteit voor het registreren en beheren van activiteiten in het kader van klanten, prospects en leads is inbegrepen. Biedt marketingtools voor doelgroep segmentatie en mailing.

Project: MKBIM (Inkoop- en verkoopsysteem voor het midden- en kleinbedrijf)

Taken: Het programmeren van een inkoop- en verkoopsysteem voor het verwerken en registreren van inkooporders, het beheren van klanten en leveranciers, het beheren van artikelen inclusief prijs- en kortingsberekeningen en voorraadbeheer.

Verantwoordelijkheden: Zelfstandig programmeren van diverse database applicaties in Microsoft Visual Basic 6, Microsoft SQL Server en Microsoft Transaction Server.

CN Partners Automatisering

Oktober 2001 t/m maart 2002 – Half jaarcontract – Software Developer

CN Partners is al 30 jaar ICT specialist in de zorgsector. Medisch specialisten vormen negentig procent van het klantenbestand. Eind jaren zeventig zorgde het specialistische facturatiesysteem “Specifak” voor veel gedoe voor medisch specialisten. Vervolgens ontwikkelde CN Partners Automatisering in eigen beheer aanvullende software, zoals PimSys, OFO, VIP en TimeR. CN Partners levert nu complete netwerken en kan de medische facturatie en incasso volledig overnemen.

Project: Rapportagemodule

Taken: Het programmeren van een rapportage applicatie voor een medisch specialisten facturatie systeem, voorzien van print, printvoorbeeld en export mogelijkheden naar PDF en HTML.

Project: Applicatie voor licentiebeheer

Taken: Programmeren van een licentiebeheer applicatie met een licentiecode generator, rapportage en een mail-merge functie met Microsoft Word.

Project: Loopbrieftoepassing

Taken: Het programmeren van een applicatie voor een medische instelling voor het genereren van het “loopbriefje” voor de patiënt en het registreren van patiëntgegevens.

Project: PalmOS-applicatie

Taken: Programmeren van een PalmOS applicatie met AppForge voor de registratie van DBC’s (Diagnose Behandeling Combinatie) door een Palm Pocket PC met barcode scanner.

Project: Factuur & nota export applicatie

Taken: Het programmeren van een volledig geparameteriseerde applicatie die de facturen exporteert van een medisch specialisten facturatie systeem naar een Microsoft SQL database van Exact voor Windows.

Project: Database ontwerp voor een EPD / DBC registratiesysteem

Taken: Ontwerpen van een Microsoft SQL databasemodel voor een Elektronisch Patiënten Dossier.

Verantwoordelijkheden: Zelfstandig programmeren van diverse applicaties met een zorgapplicatie in Microsoft Visual Basic 6 en Microsoft SQL Server.

Stichting Corridor

November 2006 t/m januari 2008 – Vrijwilliger – Systeembeheerder Linux

Stichting Corridor is een kleinschalige organisatie zonder winstoogmerk die opvang, huisvesting, begeleiding, dagbesteding en maatjesprojecten biedt aan mensen met psychiatrische problematiek. Alle mensen binnen Corridor werken intensief en op gelijkwaardige voet samen. Als vrijwilliger of als medewerker, met of zonder ervaringsdeskundigheid: ieder zet naar eigen vermogen zijn of haar talenten in.

Verantwoordelijkheden: OpenSuse Linux werkstations onderhouden, aan gebruikte computers sleutelen en hierop vervolgens openSuse Linux installeren en configureren. Workshops geven over het werken met OpenSUSE en OpenOffice, problemen oplossen op het gebied van hardware en software, de werkstations up-to-date houden.

Website: https://stichtingcorridor.nl

BAVO – Dag Activiteit Centrum Soeda

April 2006 t/m oktober 2006 – Vrijwilliger – Beheerder van een computerlokaal / E-centrum

Verantwoordelijkheden: Het computerlokaal / E-centrum beheren. Cliënt registratie, afrekenen met cliënten, cliënten ondersteunen bij de cursussen Windows XP / Word / Excel en internet, problemen op softwaregebied oplossen, de werkstations up-to-date houden.

OK (Onbenutte Kwaliteiten) Bank – Buurthuis de Nieuwe Keet

Januari 2006 t/m februari 2007 – Vrijwilliger – Systeem- en applicatiebeheerder

Verantwoordelijkheden: Het netwerk en 17 werkstations onderhouden met Windows XP en 1 Windows NT4 server. Installeren en up-to-date houden van applicaties, problemen op softwaregebied oplossen, computers opschonen, op virussen en spyware controleren en het beheer van gebruikersaccounts.

Stichting Pameijer

Januari 2011 t/m juni 2012 – Vrijwilliger – Voorzitter Lokale Cliëntenraad Delfshaven

Pameijer ondersteund kwetsbare mensen met psychosociale of psychiatrische problematiek of een (licht) verstandelijke beperking. Of het nu gaat om opgroeien, opvoeden, wonen, werken, vrije tijd of sociale contacten. De cliënten worden vertegenwoordigd door de cliëntenraad.

Verantwoordelijkheden: Het voorzitten van vergaderingen met vertegenwoordigers van cliënten uit de verschillende beschermde woonvormen en voorzieningen uit Delfshaven, zoals: BW Bospolder, BW Delfshaven, BW Onderdak, Klus & Werk en AC Buuf & Co.

Website: https://pameijer.nl

Stichting Pameijer

December 2011 t/m augustus 2012 – Vrijwilliger – Leraar computerles

Pameijer ondersteund kwetsbare mensen met psychosociale of psychiatrische problematiek of een (licht) verstandelijke beperking. Of het nu gaat om opgroeien, opvoeden, wonen, werken, vrije tijd of sociale contacten.

Verantwoordelijkheden: Lesmateriaal samenstellen en computerles geven bij Activiteit Centrum Buuf & Co. De volgende onderwerpen werden onder andere behandeld: basiskennis van Windows XP, werken met het pakket OpenOffice, sociale media (Facebook), Hotmail, downloaden van bestanden met torrent, theorieles over hardware & software, en zoeken op het internet met Google.

Website: https://pameijer.nl

Stichting Opstap Capelle

November 2017 t/m maart 2018 – Vrijwilliger – Webmaster

Stichting OpStap Capelle regelt geheel verzorgde uitjes voor Capelse ouderen naar musea, natuurparken, stadswandelingen en bijvoorbeeld televisie-uitzendingen. Maar ook uitstapjes naar diverse winkelcentra. Deelnemers betalen een eigen bijdrage, worden thuis opgehaald en ook weer thuisgebracht.

Verantwoordelijkheden: Onderhoud en Webmaster van een Joomla website bij Stichting OpStap Capelle.

Website: https://opstapbuscapelle.nl

VCA meesters

Januari 2018 t/m december 2019 – Vrijwilliger – WordPress Web Developer

VCA meesters is een praktisch adviesbureau en biedt cursussen aan op het gebied van arbeidsomstandigheden, bedrijfsveiligheid, begeleidingen bij Arbozorg en zorgsystemen. Zij adviseren al bijna 10 jaar onder andere voor midden- en kleinbedrijf (MKB).

Verantwoordelijkheden: Het bouwen en onderhouden van een nieuwe WordPress website met Woo Commerce en iDEAL integratie voor de verkoop van VCA opleidingen.

Website: https://vcameesters.nl

Haus Sonnheim in Kirchberg in Tirol (Oostenrijk)

Januari 2015 t/m heden – Vrijwilliger – WordPress Web Developer / Web Designer

Haus Sonnheim is een Bed en Breakfast pension en heeft in totaal de mogelijkheid om vijf tweepersoonskamers aan te bieden met een balkon. Tevens beschikken zij over een zogeheten ‘familiekamer’ wat inhoudt dat er een kinderkamer is aangesloten aan de tweepersoonskamer.

Verantwoordelijkheden: Het bouwen, ontwerpen, onderhouden en zoekmachine optimaliseren (SEO) van een complexe meertalige WordPress-website voor een goede vriend en vriendin uit Kirchberg in Tirol (Oostenrijk).

Website: https://haussonnheim.eu