De symbolische betekenis van de kraai

Spiritualiteit, Symbolische betekenis
de vrouw en de kraai
De vrouw en de kraai

Kraai… Zit je te krassen, opdat ik weet wat het geheim is van evenwicht in mijn geest? Of dient je gekras om me te laten letten op het bestaan van universele wetten?

Er bestaat een verhaal dat gaat over de fascinatie die Kraai had voor haar eigen schaduw. Ze bleef er maar naar kijken, eraan krabben, ernaar pikken, totdat haar schaduw wakker werd en tot leven kwam. Toen at de schaduw van Kraai haar op. Kraai is nu Dode Kraai.

Dode Kraai is de Linkshandige Bewaker. Als je Kraai diep in de ogen kijken, heb je de toegangspoort naar het bovennatuurlijke gevonden. Kraai kent alle niet-kenbare mysteries van de schepping; zij bewaakt alle heilige wetten.

Doordat Kraai de heilige wetten bewaakt, kan zij de wetten van het stoffelijk universum naar haar hand zetten en zelf van vorm veranderen. Dit vermogen is zeldzaam en uniek. Er bestaan heden ten dage maar weinig ingewijden. Daarvan heeft slecht een enkeling de vaardigheid om van vorm te veranderen onder de knie gekregen. Tot deze kunst van Kraai behoort de verdubbeling, dat wil zeggen het vermogen om bewust op twee plaatsen tegelijk te zijn, waarbij een andere stoffelijke vorm wordt aangenomen. Daardoor kan iemand de ‘vlieg op de muur’ worden teneinde iets waar te nemen dat ergens ver weg gebeurt.

De Europeanen die naar Schildpadeiland kwamen, werden door Langzame Schilpad de ‘bootmensen’ genoemd. Zelfs degenen onder de bootmensen die verstand hadden van alchemie, hadden nog nooit de machtige vormverandering gezien waartoe sjamanen in staat waren die met de kracht van Kraai werkten. Veel bootmensen waren bang voor de dierachtige wezens die naar hun kampen en woningen kwamen om uit te vinden waaruit hun kracht bestond. Mensen met de kracht van Kraai zijn meesters der illusie.

Alle heilige teksten staan onder bescherming van Kraai. Het Boek der Wetten of Boek der Zegelen van de Schepper is gebonden in veren van Kraai. De veren van Kraai vertellen over tot vlees geworden geest. Kraai is ook de beschermer van de ‘ogallah’ of oude verhalen. 

De Heilige Wetgordels, of Wampumgordels, bevatten kennis van de wetten van de Grote Geest en worden bewaard in de Zwarte Huizen, de huizen van vrouwen. De Wampumgordels werden door inheemse vrouwen met kralen versierd, lang voordat de bootmensen of Europeanen naar het Amerikaanse continent kwamen. Kraai is symbool van de wet volgens welke alle dingen uit vrouwen worden geboren.

Kinderen wordt geleerd zich te gedragen volgens de regels van een bepaalde cultuur. De meeste religieuze systemen schrijven voor hoe een mens zich op wereldlijk gebied dient te gedragen. Doe dit en dat, en je zult naar de hemel gaan. Doe zus en zo, en je zult in de hel komen. Elk ‘waar geloof’ stelt andere eisen waaraan voldaan moet worden eer er van verlossing sprake kan zijn.

De door mensen gemaakte wet is niet dezelfde als de Heilige Wet. Kraai ziet duidelijker dan welke andere kracht ook dat de stoffelijke wereld en zelfs de spirituele wereld, zoals deze door mensen worden uitgelegd, een illusie vormen. Er zijn miljarden werelden. Er zijn oneindig veel schepselen. Grote Geest bevindt zich in al deze werelden en in al deze schepselen. Als iemand gehoorzaamt aan de volmaakte wetten van Kraai, die door de Schepper aan haar werden gegeven, zal zijn of haar dood vergezeld gaan van Goede Kracht. In zijn of haar volgende incarnatie zal deze persoon een helder herinnering hebben aan zijn of haar verleden.

Kraai is een voorteken voor verandering. Kraai leeft in de leegte en heeft geen tijdgevoel. De Oude Opperhoofden vertellen ons dat Kraai tegelijkertijd verleden, heden en toekomst ziet. Kraai laat licht en donker samensmelten en ziet zowel innerlijke als uiterlijk werkelijkheid.

Als de Kraai in je droom verschijnt, moet je eens nadenken over je opvatting van de wetten van de Grote Geest met betrekking tot de wetten van de mensheid. De kracht van Kraai betekent kennis uit de eerste hand van goed en kwaad. Deze kennis is van een hogere orde dan de kennis die tot uitdrukking komt in de wetten die in de menselijke cultuur werden geschapen. Als je met de kracht van Kraai spreekt, spreek je met krachtige stem over gebrek aan harmonie, evenwicht, heelheid en rechtvaardigheid.

Denk eraan dat Kraai scheel tegen de wereld aankijkt. In de Mayacultuur hadden schele mensen het voorrecht en de plicht om in de toekomst te kijken. Zet je angst om een roepende in de woestijn te zijn opzijn, en ‘kras’ zodra je iets ziet. 

Naarmate je leert om je persoonlijke integriteit als je gids te aanvaarden, zul je je minder alleen voelen. Als je je niet meer alleen voelt, kan je persoonlijke wil naar boven komen, waardoor je aan je waarheid zult kunnen vasthouden. Mensen met de kracht van Kraai moeten vooral opmerkzaam zijn op de relatie tussen hun meningen en hun handelingen. Wees bereid je denken en doen op elkaar af te stemmen, openlijk uit te komen voor jouw waarheid, de opdracht van je leven te kennen en het verleden, heden en toekomst in het nu in evenwicht te brengen. Verander die oude werkelijkheid van vorm en word je toekomstige zelf. Probeer met behulp van de ombuiging van stoffelijke wetten de van vorm veranderde wereld van vrede te scheppen.

Delen:

2 gedachten over “De symbolische betekenis van de kraai”

 1. Hallo mijn naam is Hans ,

  Ik ben gelovig opgevoed in het christelijk geloof en heb me op grond van mijn geloof laten dopen in 2006.
  In die tijd las ik veel bijbel en bad en mediteerde en strekte ik mij uit naar God om een te worden met de Liefde en de Geest der Waarheid van God, Ik was dag en nacht met Gods Geest bezig en verlangde naar Geestelijke eenwording , Al heel gouw hoorde ik in m,n hart een stem die zei : Hans .Waarom zou je , je richten op tweede hands kennis en inzicht ,als je het uit eerste hand kunt ontvangen . Van af toen toen wist ik dat God mijzelf , van binnen uit wilde sturen en Zijn Waarheid in mijn hart wilde planten. Ook hoorde ik de ene keer s, nachts , (of ik nu sliep of wakker was dat weet ik niet) heel duidelijk kraaien krijsen.Dit is verschillende keren gebeurd. Een andere keer droomde ik dat er heel veel kraaien krijsend in het rond vlogen en een draaikolk maakten die mij mee trok. De laatste keer toen” zag ik een Zwarte Kraai in de hoek van de slaapkamer , levens echt, De kraai keek naar mij, vloog op en is in mij gevlogen, Ik vroeg God wat is dit. En hij zei in mijn hart: Ik heb de Waarheid verzegelt in jou. Ik heb gemerkt dat God geestelijke wetten in mijn hart heeft geschreven zodat ik geestelijk onderscheiden kan uit welke bron een geest komt.Als ik mensen hoor spreken herken ik de bron van waaruit ze spreken , Ik heb tegen mijn vrouw al deze dromen {ervaringen} ook verteld. Ik voel mij zelf een wandelende leugendetector, Als mijn geest de leugen gedetecteerd heeft, gebied de Waarheid mij die aan het licht te brengen. Ik zou nog meer kunnen vertellen , maar ik laat het hierbij.

  Beantwoorden
  • Hallo Hans, met alle respect… maar constateer ik hier een religieuze waan?

   Religieuze waan als zodanig is in alle gevallen een symptoom van een andere psychische aandoening. Er zijn echter kansen voor de getroffenen om de reikwijdte van en de behandeling van de waan te verbeteren. Kortom, het is logisch voor de getroffenen als ze de triggers van hun religieuze waanzin kunnen leren kennen en benoemen.

   Inhoud:

   • Wat is religieuze misleiding?
   • Oorzaken
   • Symptomen, klachten en tekenen
   • Diagnose & verloop van de ziekte
   • Complicaties
   • Wanneer moet je naar de dokter?
   • Behandeling & therapie
   • Het voorkomen
   • Nazorg
   • Je kunt dat zelf doen

   Religieuze waan is een inhoudelijke waanvoorstelling symptomatologie die vaak wordt geassocieerd met schizofrenie. De waan gaat vaak gepaard met een reddingsmissie. De behandeling van de patiënten is meestal moeilijk vanwege de synergie van het ego.

   Wat is religieuze misleiding?

   Waan is een symptoom van psychiatrische stoornissen. In de psychopathologische bevindingen is waan een substantiële aandoening in de context van verschillende aandoeningen van de psyche. Ziekten verstoren levensstijl door overtuigingen die onverenigbaar zijn met objectieve realiteit. Het oordeel van de getroffen mensen is verstoord.

   Soortgelijke denkstoornissen zijn overschatte ideeën en obsessieve gedachten. In tegenstelling tot waanpatiënten weten de patiënten van deze denkstoornis meestal dat hun gedachten in strijd zijn met de objectieve realiteit en normaliteit. Waanzin is vooral kenmerkend voor ziekten zoals schizofrenie. Inhoudelijke wanen kunnen van verschillende soorten zijn. Religieuze onderwerpen zijn een relatief wijd verspreide inhoud.

   Deze religieus gevormde vorm van waan wordt genoemd religieuze waan genoemd. De patiënten van een dergelijke waan hebben last van valse maar onwrikbare ideeën in de vorm van overtuigingen die in tegenspraak zijn met het persoonlijke opleidingsniveau en de culturele of sociale achtergrond van de betrokken persoon. De patiënten vertegenwoordigen hun overtuigingen met buitengewone overtuiging en zelfsynthese. Hun persoonlijke zekerheid is het tegenovergestelde.

   Oorzaken

   Volgens de huidige studies, religieuze onderwerpen zijn de inhoud van maximaal 30 procent van alle schizofrene wanen. Dit maakt religieuze waan tot een van de meest voorkomende waanthema’s. Naast schizofrenie worden veel andere ziekten geassocieerd met waan symptomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor stemmingsstoornissen zoals ernstige depressie of manie en bipolaire stoornis.

   De primaire oorzaak is vaak dementie of hersenschade. In het kader van dementie veroorzaakt vooral de ziekte van Alzheimer vaak waanverschijnselen. Waanvoorstellingen komen bijna net zo vaak voor bij vasculaire dementie, Lewy-lichaamsdementie en fronto-temporele dementie. Religieuze waan wordt daarom meestal niet veroorzaakt door puur psychologische fenomenen, maar is in de meeste gevallen gerelateerd aan organische hersenschade.

   Aan de andere kant zijn er ook gevallen bekend van religieuze waanzin die niet geassocieerd zijn met organische hersenveranderingen. Afhankelijk van de primaire oorzakelijke ziekte zijn er verschillende vormen van religieuze waanzin. Uiteindelijk moet religieuze waan worden opgevat als een symptoom waarin de genoemde ziekten worden uitgedrukt.

   Vaak komen de religieuze misleidingen niet voort uit een persoonlijke religieuze ervaring. Ze ontstaan ​​eerder in de context van menselijke conflicten, zoals huwelijksproblemen of angst voor de dood.

   Symptomen, klachten en tekenen

   Mensen met religieuze wanen zijn er vaak van overtuigd dat ze in directe communicatie met God staan. In sommige gevallen geloven ze ook dat ze zijn gekozen als de nieuwe Messias en naar de aarde zijn gestuurd om de wereld te redden. In zo’n geval is er sprake van een religieuze waan met een reddingsmissie.

   De patiënten zijn volledig gefixeerd op hun wanen en voeden al hun gedachten en acties van hen. In hun waansysteem zijn ze volledig immuun voor kritische tegenargumenten. Bij paranoïde schizofrenie ervaren patiënten vaak een grote behoefte om hun misleidende religieuze ideeën te delen en te verspreiden.

   In veel gevallen wisselt een patiënt met religieuze waanzin tussen vormen van dialoog en monologiestructuren met dezelfde inhoud. In de meeste gevallen resulteert de waan in een vervreemding of gedeeltelijke vervreemding van de omgeving. De patiënt is meestal geïsoleerd van de omgeving, omdat niemand anders dan hij de inhoud van de waan vertegenwoordigt.

   In de meeste gevallen zijn mensen met religieuze misleiding niet geïntegreerd in religieuze gemeenschappen, omdat hun ideeën niet kunnen worden verzoend met de populaire. In de klinische praktijk leidt religieuze misleiding vaak tot ernstig lichamelijk letsel.

   Diagnose & verloop van de ziekte

   In de context van diagnostiek moet religieuze misleiding worden onderscheiden van religieuze overtuiging. In een waanidee wordt kennis geclaimd in plaats van geloof. Ze maken geen geloofsbelijdenissen, maar communiceren zichzelf in objectief onmogelijke percepties van de werkelijkheid. Met religieus geloof is een realistische zelfevaluatie nog steeds mogelijk.

   Patiënten met religieuze wanen daarentegen lijden aan arrogante zelfevaluatie. In het religieuze geloof zijn de patiënten ook in staat om afstand te nemen en de religieuze inhoud in vraag te stellen. Patiënten met religieuze waanzin kunnen zich niet distantiëren van hun vaste ideeën en zien geen uitgangspunt om hun ideeën in twijfel te trekken.

   Voor patiënten met religieuze waan symptomen, hangt de prognose af van de oorzakelijke ziekte. In veel gevallen kan een volledige genezing als gevolg van de synergie van het ego niet worden bereikt.

   Complicaties

   Religieuze waanideeën kunnen tot tal van complicaties leiden, vooral van sociale aard. Maar ernstig zelfbeschadiging is ook mogelijk. In de meeste gevallen zal de waanvoorstelling van de betrokken persoon leiden tot sociaal isolement. Een nadruk op kennis van een bepaalde religieuze situatie kan ook leiden tot ernstige conflicten, die familierelaties, andere sociale contacten en de werkomgeving kunnen beïnvloeden.

   De fixatie op de inhoud van de waan kan ook leiden tot verwaarlozing van andere levensgebieden, wat kan leiden tot onvermogen om te werken en verwaarlozing van de eigen behoeften. Samen met het feit dat zelfs religieuze gemeenschappen overweldigd kunnen zijn als het gaat om de integratie van dergelijke psychotica, leidt het conflict tussen wat de omgeving gelooft en wat de psychoticus denkt te weten vaak tot zelfisolatie.

   Zelfbeschadigend gedrag kan te wijten zijn aan het feit dat de betrokken persoon zich bijvoorbeeld identificeert met een martelaar uit de religieuze tradities of zich met hem identificeert en bereid is zijn acties dienovereenkomstig te imiteren. De neiging om risico’s te nemen wordt aangewakkerd – vaak gevoed door een door waanbeelden veroorzaakte overschatting van het eigen zelf – als de betrokken persoon zichzelf als een redder ziet namens God.

   Wanneer moet je naar de dokter?

   Een religieuze waan op zichzelf is geen ziekte. Het komt meestal voor bij andere klachten die een algemeen beeld geven. Het is kenmerkend dat de betrokken persoon vaak geen inzicht in de ziekte toont. Daarom zijn ouders, familieleden of mensen uit de sociale omgeving verantwoordelijk voor het initiëren van een doktersbezoek.

   Als de betrokken persoon in communicatie is met denkbeeldige entiteiten, is dit alleen geen verontrustend kenmerk. Handelingen in naam van God worden ook al vele millennia uitgevoerd en worden niet geïnterpreteerd als tekenen van ziekte.

   De limiet voor een ziekte wordt overschreden als de betrokken persoon blijkbaar zonder reden meldt dat hij stemmen hoort of zichzelf heeft verklaard. Er is een fixatie van de waanvoorstellingen die het denken en handelen aanzienlijk veranderen. Het gedrag van de betrokken persoon wordt beschreven als norm en moet aan een arts worden gepresenteerd.

   Andere tekenen zijn monologen en een niet-beïnvloede invloed op het milieu. Er zijn pesterijen die sociale conflicten veroorzaken. De uitgedrukte scripties missen vaak een solide basis en worden krachtig verdedigd door de betrokken persoon. Als er beledigingen, agressieve gedragstendensen of zelfverwonding zijn, moet een arts worden geraadpleegd.

   Behandeling & therapie

   De behandeling van patiënten met religieuze waan hangt af van de oorzakelijke ziekte. Psychofarmaca zijn voornamelijk beschikbaar voor conservatieve medicamenteuze therapie. Bij schizofrenie is recent ook electro-epileptische therapie gebruikt, waarbij epileptische aanvallen worden gestimuleerd onder anesthesie. De voordelen van deze vorm van therapie blijven echter controversieel.

   Bovendien worden sociotherapie, ergotherapie en ergotherapie gebruikt om dagelijkse routines te normaliseren. Hetzelfde geldt voor bewegingstherapieën. In psychotherapie wordt de individuele kwetsbaarheid verlicht, externe stressoren verminderd en het omgaan met de ziekte wordt ondersteund.

   Acceptatie, zelfmanagement en het omgaan met problemen staan ​​centraal in de therapie. Gedrags- en cognitieve therapeutische elementen kunnen in de sessies worden geïntegreerd. In de meeste gevallen vindt familietherapie plaats.

   Dit komt door het feit dat de religieuze waan niet alleen extreme effecten op de familieleden van de psychoticus vertoont, maar dat de waanverschijnselen vaak ook optreden op de voedingsbodem van interpersoonlijke problemen in de nauwere cirkel. De echte moeilijkheid met religieuze waan symptomen is het inzicht in de ziekte. De ego-syntonie van waanideeën moet ego-dystonie worden, opdat de patiënt enige vorm van lijden ervaart.

   Het voorkomen

   Religieuze illusiesymptomen zijn alleen het symptoom van een bovengeschikte ziekte en kunnen daarom alleen worden voorkomen voor zover de oorzakelijke ziekten kunnen worden voorkomen.

   Nazorg

   Follow-up zorg voor religieuze wanen hangt grotendeels af van de onderliggende oorzaak. Bovenal komen schizofrenie, depressie, middelenmisbruik en manie ter discussie. Dienovereenkomstig is religieuze waanzin meestal een uitdrukking van deze kwalen en vereist zelden gerichte nazorg die alleen tot dit symptoom beperkt zou zijn.

   Vervolgzorg kan noodzakelijk zijn voor religieuze misleiding als dit heeft geleid tot acties van de betrokken persoon. Zelfbeschadiging, waanmisdrijven en soortgelijke dingen worden soms uitgevoerd door mensen in religieuze waanideeën. Nazorg strekt zich uit van wondzorg tot eerste hulp en juridische bijstand.

   Religieuze waan, die beperkt is tot een verbaal uitgesproken waan door monologen, reddingsboodschappen en dergelijke, leidt in het algemeen alleen tot sociale problemen. Ook hier geldt dat de nazorg gebaseerd moet zijn op de basisziekte. Religieuze waanzin kan ook afhangen van triggers.

   Deze bestaan ​​bijvoorbeeld uit religieuze symbolen, bepaalde uitspraken en soortgelijke dingen. In het belang van sociale interactie en bij twijfel dat de wanen volledig verdwenen zijn, is het logisch om deze triggers te vermijden. Het milieu moet hier ook aan bijdragen in de zin van sociale nazorg.

   Je kunt dat zelf doen

   Er is geen zelfhulpmaatregel in religieuze misleiding die het probleem zou kunnen veroorzaken. Religieuze waan als zodanig is in alle gevallen een symptoom van een andere psychische aandoening. Er zijn echter kansen voor de getroffenen om de reikwijdte van en de behandeling van de waan te verbeteren.

   Kortom, het is logisch voor de getroffenen als ze de triggers van hun religieuze waanzin kunnen leren kennen en benoemen. Als blijkt (tijdens de therapie) dat er bepaalde belangrijke prikkels zijn die eerder tot een waan leiden, moeten deze stimuli consequent worden vermeden. Triggers vermijden is echter alleen effectief als de religieuze waan geen permanente staat is, maar een fase van mentale ontwikkeling.

   In het geval dat de getroffenen permanent in hun waanleven leven, kunnen verschillende maatregelen worden genomen. Zelfhulpgroepen zijn in veel gevallen zinvol, omdat coping strategieën hier met andere betrokkenen kunnen worden besproken. Ook in deze gevallen is het gepast om dingen die deel uitmaken van de waanideeën – zoals religieuze voorwerpen – buiten het bereik van de betrokken persoon te creëren.


   Groeten van Koenraad Koster

   Beantwoorden

Plaats een reactie